Sasaki and Miyano: Graduation


Sasaki and Miyano: Graduation

Sasaki and Miyano: Graduation (2023)

AnimationRomance

Miyano’s world of Boys’ Love manga turns to reality when chance leads him to Sasaki. Now, Sasaki wants to spend every opportunity with him.

Director: Shinji Ishihira
Writer: Yoshiko Nakamura

Release Date: 2023-02-17
Status: Released
Run time: 50 min / 0:50
Production Company : Studio Deen
Production Country: Japan

IMDB

https://sasamiya.com/


Casts

Yusuke Shirai
as Shumei Sasaki (voice)
Soma Saito
as Yoshikazu Miyano (voice)
Yoshitsugu Matsuoka
as Taiga Hirano (voice)
Yuki Ono
as Jiro Ogasawara (voice)
Yuma Uchida
as Masato Hanzawa (voice)
Ryohei Arai
as Tasuku Kuresawa (voice)
Mitsuhiro Ichiki
as Gonzaburo Tashiro (voice)
Nobunaga Shimazaki
as Akira Kagiura (voice)

Crew

Directing Shinji Ishihira Director
Art Masaki Mayuzumi Art Direction
Sound Shoji Hata Sound Director
Sound Noriko Izumo Sound Effects
Visual Effects Maki Fujii Character Designer
Sound Kana Shibue Original Music Composer
Visual Effects Imari Katsuragi Color Designer
Directing Sodai Ueno Assistant Director
Editing Akane Shiraishi Editor
Writing Yoshiko Nakamura Screenplay

Similar Movies